จัดส่งสินค้าและส่งคืน

หากสินค้ามีปัญหาจากผู้ผลิตทางบริษัทฯมีนโยบายเปลี่ยน-รับคืนสินค้าภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

1. สินค้ามีปัญหา เช่น สินค้าผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ เป็นต้น
2. สินค้ามีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ เช่น แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป เป็นต้น
3. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
4. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือ Email และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี เป็นต้น
5. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพสมบูรณ์, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในกล่องบรรจุ
6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน และค่าบริการต่างๆไม่สามารถขอคืนได้

*** หมายเหตุ บริษัท มาฮ์เซียร์ แท็คเกิ้ล ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธการคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้าถูกนำไปใช้และในกรณีที่ผู้ซื้อส่งคืนสินค้าหลายครั้งก่อนหน้านี้
เมื่อท่านได้รับสินค้าและพบปัญหา

ติดต่อสินค้ามีปัญหาหรือคืนสินค้า

โทรศัพท์: +66-80-607-2097 
แฟ๊กซ์ : +66-2-730-9440
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่
อยู่ 10/7 หมู่ 5 ถ. ศรีนคริทร์ ต. บางเมือง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

 

กระเป๋า